Обявления за предварителна информация на НАП за 2017 г.

1. Обявления за предварителна информация

1.1. Обявление за предварителна информация „Осигуряване на самолетни билети и застраховки“ (обявление)

изпратено за публикуване на 15.01.2016 г.