За първи път в НАП

Задължителното социално осигуряване е уредено в Кодекса за социално осигуряване и обхваща държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд и допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

За да получите по-пълна информация относно задължителното социално осигуряване, изберете някой от бутоните, според това кой внася задължителните осигурителни вноски в Национална агенция за приходите: