Плащане

  • по банков път – Задълженията събирани от НАП се внасят по разкритата за съответния вид задължения банкова сметка на компетентната териториална дирекция  на НАП.

            Примери за платежно нареждане

  • с пощенски запис 

Примери за пощенски записи и как да попълните преводното нареждане/ вносна бележка за плащане от/ към бюджета за здравни вноски от безработни.

За вярно попълване на платежно нареждане/вносна бележка можете да използвате и електронните услуги на НАП за плащане по интернет, достъпни с ПИК или с електронен подпис или със свободен достъп, без да се налага да извършвате плащане по интернет.