Плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения по интернет

За да плащате по интернет данъци, осигурителни вноски и публични задължения, принудително събирани от НАП по интернет, трябва:

  • Да регистрирате банкова си карта за разплащане в интернет. Това става в банката издател на вашата карта или от банкомат на същата банка.
  • Да се регистрирате в ePay.bg
  • Да регистрирате банковата карта в системата за електронни плащания на ePay.bg.
  • Да влезете в портала за електронни услуги на НАП и да изберете услугата със свободен достъп за плащане на задължения към бюджета по електронен път (не се изисква регистрация), или електронна услуга на НАП „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“, достъпна с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК).

Внимание! При извършване на превод с банкова карта към банкови сметки на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения, през сайта на Ипей АД, дружеството начислява такси, съгласно тарифата, обявена на интернет страницата му. Препоръчваме Ви, преди извършване на плащане да се запознаете с тарифата на ePay.bg, която е публикувана на интернет страницата на сайта.

Прочетете повече за плащане на задължения към бюджета чрез е-услуга на НАП със свободен достъп

Прочетете повече за плащане чрез електронната услуга на НАП, достъпна с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане)

Предимствата на електронната услуга на НАП „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“, достъпна с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК) са:

  • Възможност за визуализация на вида и размера на задълженията преди извършване на плащането;
  • Автоматично попълване на данните за идентификация на лицето и вида на задълженията, които желаете да платите;
  • История на плащанията, които са извършени от Вас чрез използване на услугата. 

 

Вижте още:

Е-услуги с електронен подпис

Е-услуги с ПИК