Закони

В тази рубрика ще можете да прочетете и да изтеглите актуалните нормативни актове, свързани със системата на осигуряване в България.

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс

Кодекс за социално осигуряване

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване

Закон за бюджета на НЗОК

Закон за здравното осигуряване

Кодекс на труда

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя