Инспекторат

В тази рубрика може да намерите информация за дейността на Инспектората в Национална агенция за приходите, антикорупционния план и отчети за контролните механизми и дейности за мониторинг, свързани с предотвратяването на корупционни практики.

Как може да подадете сигнал за корупция може да видите тук.