При упълномощаване

08 Юни 2016

а) когато задълженото лице е упълномощило юридическо лице чрез неговия представител по закон или физическо лице, в качеството му на представляващ, управител или служител на юридическото лице, квалифицираният електронен подпис, с който ще се ползват услугите на НАП, следва да е с титуляр юридическото лице и автор законният представител или съответното упълномощено физическо лице (пълномощникът)

б) когато задълженото лице е упълномощило физическо лице, в личното му качеството, квалифицираният електронен подпис, с който ще се ползват услугите на НАП, следва да е с титуляр и автор съответното упълномощено физическо лице (пълномощникът).

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 08.06.2016
Затвори