Дирекция "Управление на риска"

24 Август 2016

     

 

Дирекцията управлява рисковете от неспазване на данъчно-осигурителното законодателство. Риск от неспазване на законодателството е например риска от неотчитане на обороти при търговията с горива, риска от неотчитане на приходите от строителство на нови сгради и тяхната продажба от строители и инвеститори, риска от невнасяне на декларирани задължителни осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица и др., които възпрепятстват Агенцията да изпълнява своите цели.

Основната работа на звеното е да извършва анализи по отношение на неспазването от страна на групи от данъкоплатци (браншове), като по този начин се придобива представа за големината на рисковете, тяхната вероятност (колко често се случват) и причините за тяхното съществуване. На база на тези анализи дирекцията изготвя програми за прилагане на мерки, така че ресурсите на Агенцията да бъдат насочени към най-опасните рискове.

Целта на мерките, които залягат в програмите, е намаляване на разликата между данъците, които трябва да бъдат декларирани и данъците, които фактически се декларират, като търсеният ефект от прилагането им е промяна на поведението на данъкоплатците. След прилагането на мерките, се извършват оценки на ефекта т.е. до колко успешно е намаляването на влиянието на рисковете.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 24.08.2016
Затвори