Дирекция "Контрол"

30 Август 2016

     

Дирекция “Контрол” в Централно управление на НАП разработва стратегии за развитието и определя приоритетите за осъществяване на данъчно-осигурителен контрол. Основната работа на служителите от дирекцията е описанието на бизнес процесите, стандартите и методологията, по която се извършват проверките, ревизиите и селекцията на лица за контрол. Експертите в „Контрол“ отговарят и за внедряването и усъвършенстването на ИТ решения, ползвани в контролната дейност, включително за извършване на електронен одит. Дирекцията се занимава и с предотвратяване и противодействие на данъчни измами, координира извършването на многостранни контролни действия (ревизии или проверки, които се извършват едновременно в няколко страни-членки на ЕС) и т.н. Звеното поддържа и актуализира база от данни за рискови лица за данъчни измами и си сътрудничи в международен аспект с други администрации за проучване и прилагане на най-добрите практики в областта на контролната дейност.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 30.08.2016
Затвори