Дирекция "Сигурност"

12 Октомври 2016

     

Дирекцията  координира и организира дейностите по вътрешния ред, охраната и сигурността в Агенцията. Служителите извършват вътрешни разследвания при данни за извършени нарушения или престъпления от или срещу служители на НАП, физическата им сигурност и имуществото на НАП. 

Звеното е отговорно за защита на класифицираната информация, личните данни и друга служебна информация, както и за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка и защита при бедствия.

Дирекцията се занимава и с обработка, обмен, поддържане и съхранение на информация в специална база данни, съдържаща информация за социалното и здравно осигуряване и трудовите договори на осигурените от специалните осигурители лица /Специален регистър/.

Извършва и дейност във връзка с проучване на физически и юридически лица за получаване на достъп до класифицирана информация.

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 12.10.2016
Затвори