НАП отваря ценови оферти по ОП "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на НАП“ в пет обособени позиции

29 Ноември 2019

ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения по реда на чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки за сключване на договор с предмет: „Доставка и монтаж на офис-обзавеждане и мебели за нуждите на НАП” в пет обособени позиции.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за оценка на получените оферти Ви уведомява, че отваряне на ценовите оферти по поръчка с горецитирания предмет, ще се извърши на 04.12.2019 г. от 10:00 ч.  (системно време) в СЕВОП, на електронен адрес: https://sevop.minfin.bg/

Процедурата се провежда електронно чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки, на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”: Мини-процедури (вътрешен конкурентен избор) под номер под №1667 Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ЦУ на НАП, №1668 Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ТД на НАП Пловдив, №1669 Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ТД на НАП Варна, № 1670 Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ТД на НАП ГДО и № 1671 Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на УЦ на НАП Банкя.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 29.11.2019
Затвори