НАП отваря ценови оферти по ОП „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Национална агенция за приходите"

16 Декември 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения по реда на чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки по поръчка с предмет „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Национална агенция за приходите“

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, комисията за оценка на получените оферти Ви уведомява, че отваряне на ценовите оферти с горецитирания предмет, ще се извърши на 19.12.2019 г. от 10:00 ч.  (системно време) в СЕВОП, на електронен адрес: https://sevop.minfin.bg/ съгласно графика на поръчката.

Процедурата се провежда електронно чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки, на адрес: https://sevop.minfin.bg/, секция „Дейности”: Мини-процедури (вътрешен конкурентен избор) под номер под №1759 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Национална агенция за приходите“.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 16.12.2019
Затвори