Освободена гаранция за изпълнение по дог.№ 47/07.06.2013г. с предмет „Предоставяне на услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части (без допълнително оборудване) в две обособени позиции"

07 Октомври 2014

ИНФОРМАЦИЯ 

за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № 47/07.06.2013 г., по ОП с предмет: „Предоставяне на услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части (без допълнително оборудване) в две обособени позиции"; Обособена позиция ІІ - ремонт и поддържане на телефонните централи на УЦ Банкя, гр. Банкя, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 31 и на УЦ Боровец, к.к. Боровец, община Самоков.

На 02.10.2014г., на осн. чл.13 от договор № 47/07.06.2013 г., сключен след проведена процедура за възлагане на ОП с предмет: „Предоставяне на услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части (без допълнително оборудване) в две обособени позиции"; Обособена позиция ІІ - ремонт и поддържане на телефонните централи на УЦ Банкя, гр. Банкя, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 31 и на УЦ Боровец, к.к. Боровец, община Самоков.“ и във вр.с приключило изпълнение на договора и постъпила молба от изпълнителя е освободена гаранция за изпълнение на изпълнителя: „ТЕКО“ АД по договора.

 

 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 07.10.2014
Затвори