Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № 169/21.12.2013 г.: "Извършване на независим финансов одит във връзка с изпълнението на Договор № А11-31-7/17.02.2012 г.....за изпълнение на проект „Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на ....”

04 Ноември 2014

На 30.10.2014 г., на осн. чл.26 от договор № 169/21.12.2013г, с предмет: „Извършване на независим финансов одит във връзка с изпълнението на Договор № А11-31-7/17.02.2012г., сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” и във вр.с приключило изпълнение на договора и постъпила писмено искане от изпълнителя е освободена гаранция за изпълнение на изпълнителя: „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002“ ООД по договора.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 04.11.2014
Затвори