Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № 99/04.09.2013г. по ОП с предмет: "Услуги по застраховане на сухопътни транспортни средства"

26 Ноември 2014

На 20.11.2014г., на осн. раздел VІІ, чл.12 от договор № 99/04.09.2013г. с предмет: „Услуги по застраховане на сухопътни транспортни средства“ във връзка с приключило изпълнение на договора и постъпило писмено искане от изпълнителя е освободена гаранция за изпълнение на изпълнителя: ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД по договора.

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 26.11.2014
Затвори