Изплатени средства по договор № 173/ 04.12.2012 г. с предмет „Абонаментно сервизно поддържане, текущ и авариен ремонт на Система за контрол на достъпа и Система за видеонаблюдение в административната сграда на ЦУ на НАП“

22 Декември 2014

Във връзка с изпълнение на договор № 173/ 04.12.2012 г., сключен между НАП и „МСИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, на основание  представени от изпълнителя фактура № 0000002116/ 28.11.2014 г. и констативен протокол от 21.11.2014 г., на 19.12.2014 г. е извършено плащане към изпълнителя по договора в размер на 218.00 лв. без ДДС или 261.60 лв. с ДДС, съгласно условията на чл. 3 от договора. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 22.12.2014
Затвори