изпълнен договор, сключен в резултат на проведена по реда на глава 8а ОП с предмет: „Изработване и доставка на банери и рол-банери във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност в изпълнение на предстоящи за сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК.“

03 Декември 2014

ИНФОРМАЦИЯ 

за изпълнен договор, сключен в резултат на проведена по реда на глава 8а ОП с предмет: „Изработване и доставка на банери и рол-банери във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност в изпълнение на предстоящи за сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК.“

На 11.11.2014 г. е приключило изпълнението по договор № 179/30.10.2014 г. между НАП и "Макс Импекс" ЕООД с предмет: „Изработване и доставка на рол-банер във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност в изпълнение на договор 13-22-123/12.02.2014 г. по ОПАК“, сключен в резултат на проведена ОП с гореописания предмет, публична покана № 9033500/09.09.2014 г.

 

Договорът е изпълнен в пълен обем.

Договорът е изпълнен в срок.

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 03.12.2014
Затвори