Изплатени средства по договор №97/22.08.2013 г. с предмет „Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на пожароизвестителна система, монтирана в сградата на НАП, ул. „Врабча“ 23

06 Март 2015

ИНФОРМАЦИЯ 

за изплатени средства по договор №97/22.08.2013 г. с предмет „Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на пожароизвестителна система, монтирана в сградата на НАП, ул. „Врабча“ 23

Във връзка с изпълнение на договор № 97/22.08.2013 г., сключен между НАП и „ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, на основание  предоставена от изпълнителя  фактура №0000002894/16.01.2015 г. и протокол , е извършено месечно плащане по договора на 19.02.2015 г.в размер на 35.00 лв.без ДДС или 42.00 лв.с ДДС съгласно условията на чл. 11 от договора. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 06.03.2015
Затвори