Освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № 179/30.10.2014г., по ОП с предмет: „Изработване и доставка на рол – банер във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност в изпълнение на договор № 13-22-123/12.02.2014 г., по проект „Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения“

07 Април 2015

ИНФОРМАЦИЯ 

За освобождаване на гаранция за изпълнение на договор № 179/30.10.2014г., по ОП с предмет: „Изработване и доставка на рол – банер във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност в изпълнение на договор № 13-22-123/12.02.2014 г., по проект „Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения"

На 01.04.2015г., на осн. чл. 16, от договор № 179/30.10.2014г., сключен след проведена процедура за възлагане на ОП с предмет: „Изработване и доставка на рол – банер във връзка с дейности по осигуряване на информация и публичност в изпълнение на договор № 13-22-123/12.02.2014 г., по проект „Повишаване на знанията и уменията на служителите от функция „Продажби“ в НАП, във връзка с изпълнение на служебните им задължения“ и във връзка с приключило изпълнение на договора е освободена гаранция за изпълнение на изпълнителя: „Макс импекс“ ЕООД по договора.

 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 07.04.2015
Затвори