Изплатени средства по договор №97/22.08.2013 г. с предмет „Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на пожароизвестителна система, монтирана в сградата на НАП, ул. „Врабча“ 23

09 Април 2015

ИНФОРМАЦИЯ 

за изплатени средства по договор №97/22.08.2013 г. с предмет „Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на пожароизвестителна система, монтирана в сградата на НАП, ул. „Врабча“ 23

Във връзка с изпълнение на договор № 97/22.08.2013 г., сключен между НАП и „ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, на основание  предоставени от изпълнителя  фактури №0000002972/17.02.2015г., №0000003017/09.03.2015г и протоколи, е извършено месечно плащане по договора на 30.03.2015 г.в размер на 70.00 лв.без ДДС или 84.00 лв.с ДДС съгласно условията на чл. 11 от договора:

По фактура №0000003017/09.03.2015г. – 35.00 лв. без ДДС или 42.00 лв. с ДДС

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 09.04.2015
Затвори