Изплатени средства по договор № 142/ 14.11.2013 г. с предмет „Поддържане на софтуер за управление на електронния архив /СУЕА/“

15 Юни 2015

 ИНФОРМАЦИЯ 

за изплатени средства по договор № 142/ 14.11.2013 г. с предмет „Поддържане на софтуер за управление на електронния архив /СУЕА/“ 

Във връзка с изпълнение на договор № 142/ 14.11.2013 г., сключен между НАП и „ФАДАТА“ АД, на основание  фактура № 0000002992/ 18.05.2015 г.. и тримесечен отчет за периода 14.02.2015 г. – 13.05.2015 г., на 12.06.2015 г. е извършено тримесечно  плащане към изпълнителя  по договора в размер на 24 963.00 лв. без ДДС или 29 955.60 лв. с ДДС, съгласно условията на чл. 4 от договора.

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 15.06.2015
Затвори