Изплатени средства по договор №97/22.08.2013 г. с предмет „Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на пожароизвестителна система, монтирана в сградата на НАП, ул. „Врабча“ 23"

09 Юли 2015

ИНФОРМАЦИЯ 

за изплатени средства по договор №97/22.08.2013 г. с предмет „Абонаментно сервизно поддържане и ремонт на пожароизвестителна система, монтирана в сградата на НАП, ул. „Врабча“ 23 

Във връзка с изпълнение на договор № 97/22.08.2013 г., сключен между НАП и „ФАЙЕРТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, на основание  предоставени от изпълнителя  фактури №0000003206/04.06.2015г., №0000003236/18.06.2015г и протоколи, е извършено месечно плащане по договора на 08.07.2015 г.в размер на 555.70 лв.без ДДС или 666.84 лв.с ДДС съгласно условията на чл. 11 от договора:

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 09.07.2015
Затвори