Освобождаване на гаранции за участие по ОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП” в две обособени позиции..."

20 Юли 2015

ИНФОРМАЦИЯ

за освобождаване на гаранции за участие по ОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП” в две обособени позиции 

На 16.07.2015 г. на осн. чл. 62, ал.1, т.2 от ЗОП и във връзка с прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка е освободена гаранцията за участие на следните участници в открита процедура за възлагане на ОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучение относно упражняване правото на управление върху недвижими имоти и разпореждането с движими вещи – държавна собственост за експерти и ръководители от ЦУ и ТД на НАП” в две обособени позиции:

- „Ваканция“ ООД – (отстранен участник по процедурата с решение на възложителя за прекратяване на процедурата по обособена позиция 1).

- „Атлас Травелс“ ЕООД – (отстранен участник по процедурата с решение на възложителя за прекратяване на процедурата по обособена позиция 1).

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 20.07.2015
Затвори