Изплатени средства по договор № 33/17.06.2013г. за „Абонаментно техническо обслужване и ремонт при необходимост на системата за видеонаблюдение и системата за контрол на достъп и работно време, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново”

05 Август 2015

ИНФОРМАЦИЯ 

за изплатени средства по договор № 33/17.06.2013г. за „Абонаментно техническо обслужване и ремонт при необходимост на системата за видеонаблюдение и системата за контрол на достъп и работно време, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново” 

Във връзка с изпълнение на договор № 33/17.06.2013г. за „Абонаментно техническо обслужване и ремонт при необходимост на системата за видеонаблюдение и системата за контрол на достъп и работно време, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново”, сключен между ТД на НАП Велико Търново и „3 С СОТ” АД гр.София, на основание представена от изпълнителя фактура:

 - № 1308001631/30.06.2015г. протокол от 26.05.2015г., на 28.07.2015г. е извършено  плащане към изпълнителя по договора в размер на 507,66 лв.без ДДС или 609,19 лв.с ДДС

№ 1302023312/30.06.2015г. протокол от 09.06.2015г., на 28.07.2015г. е извършено  последно плащане към изпълнителя по договора в размер на 314,13 лв.без ДДС или 376,96 лв.с ДДС,  съгласно условията на чл. 12 от договора. 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 05.08.2015
Затвори