Изпълнен договор, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: „Услуги по ремонт и поддръжка на система за контрол на достъпа и работното време и система за видеонаблюдение, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново в гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12”

06 Август 2015

ИНФОРМАЦИЯ  

за изпълнен договор, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: „Услуги по ремонт и поддръжка на система за контрол на достъпа и работното време и система за видеонаблюдение, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново в гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12”.
На 28.07.2015г., е приключило изпълнението по договор № 33 от 17.06.2013 г., между ТД на НАП Велико Търново и „3С СОТ” АД – гр. София, сключен в резултат на проведена ОП с предмет: „Услуги по ремонт и поддръжка на система за контрол на достъпа и работното време и система за видеонаблюдение, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново в гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12”.
Последното плащане по договора е извършено на 28.07.2015г. Общият размер на изплатените по договора суми е 3591.31лв. без  ДДС (4309.57лв. с включен ДДС).

Договорът е изпълнен в пълен обем.

Договорът е изпълнен в срок. Не са начислявани неустойки.

Подробна информация може да бъде намерена в регистъра на обществените поръчки на следния електронен адрес:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=681281&newver=2

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 06.08.2015
Затвори