Изплатени средства по договор №138/08.11.2013 г. с предмет „Денонощна охрана със сигнално – охранителна техника/СОТ/ на административната сграда на ЦУ на НАП,бул. „Ал. Дондуков“ № 52

13 Август 2015

ИНФОРМАЦИЯ 

за изплатени средства по договор №138/08.11.2013 г. с предмет „Денонощна охрана със сигнално – охранителна техника/СОТ/ на административната сграда на ЦУ на НАП,бул. „Ал. Дондуков“ № 52 

Във връзка с изпълнение на договор № 138/08.11.2013 г., сключен между НАП и „ВАДИМ“ ООД, на основание  предоставена от изпълнителя  фактура № 1000013843/14.07.2015 г. и протокол , е извършено плащане по договора на 12.08.2015 г. в размер на 29.90 лв.без ДДС или 35.88 лв.с ДДС съгласно условията на чл. 2 от договора.

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 13.08.2015
Затвори