Изплатени средства по договор №138/08.11.2013 г. с предмет „Денонощна охрана със сигнално – охранителна техника/СОТ/ на административната сграда на ЦУ на НАП,бул. „Ал. Дондуков“ № 52

30 Септември 2015

ИНФОРМАЦИЯ 

за изплатени средства по договор №138/08.11.2013 г. с предмет „Денонощна охрана със сигнално – охранителна техника/СОТ/ на административната сграда на ЦУ на НАП,бул. „Ал. Дондуков“ № 52

Във връзка с изпълнение на договор № 138/08.11.2013 г., сключен между НАП и „ВАДИМ“ ООД, на основание  предоставена от изпълнителя  фактури №1000014231/04.09.2015 г. и №1000014232/04.09.2015 г. протоколи , е извършено плащане по договора на 29.09.2015 г. в размер на 59,80 лв.без ДДС или 71,76 лв.с ДДС съгласно условията на чл. 2 от договора:

- По ф-ра №1000014231/04.09.2015 г. – 29.90 лв. без ДДС или 35.88 лв. с ДДС;

- По ф-ра №1000014232/04.09.2015 г. – 29.90 лв. без ДДС или 35.88 лв. с ДДС;

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 30.09.2015
Затвори