Control fiscal

Ce constituie controlul fiscal?

Controlul fiscal este o gama de actiuni, întreprinse de organele fiscale /inspectori ai Agentiei nationale pentru venituri/, efectuate pentru prevenirea evaziunii fiscale si fraudei fiscale, in cazurile de circulatie /transport/ de bunuri cu grad ridicat de risc fiscal pe teritoriul Republicii Bulgaria. 

Se aplica pentru toate bunurile cu grad ridicat de risc fiscal, indiferent de destinatia/locul de descarcare: teritoriul tarii, teritoriul altui stat membru al Uniunii europene sau pe teritoriul unei tari terte. Nu se aplica asupra bunurilor sub regim vamal. 

Vezi textul complet

Unde este reglementat?

Codul de procedura fiscala, art.12, alin. (1)-(8), cu exceptia alin. (4); art.13; art. 121а; art. 127а-h; art. 278b; §1 din Dispozitiile finale, pct. 26-28.

Ordinul № Н-2 din 30 ianuarie 2014, privind conditiile si modalitatile de punere in aplicare a controlului fiscal asupra circulatiei bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal pe teritoriul Republicii Bulgaria si cerintele fata de punctele de control fiscal.

Care sunt organele de control competente?

Conform art. 127а, alin. (1) din CPF, controlul fiscal este efectuat de organele fiscale, împuternicite prin ordin al directorului executiv al Agentiei nationale pentru venituri, nefiind necesara atribuire scrisa speciala. Prerogativele organelor de control competente sunt reglementate de art. 12, alin. (1) – (8) din CPF, cu exceptia alin. (4).

Care sunt semnele distinctive  si uniforma caracteristica?

Oprirea mijloacelor de transport se efectueaza cu baston stop, numai la punctele de control fiscal, de catre organele de control fiscal /echipa de cel putin doi inspectori/, dotati cu semne distinctive si uniforma, care se pot distinge clar si vizibil, inclusiv in timpul noptii, si care obligatoriu sunt inscriptionate "НАП" sau "Национална агенция за приходите" (ANV sau "Agentia nationala pentru venituri") si "Control fiscal" ca si logo-ul Agentiei nationale pentru venituri.

Unde sunt amplasate punctele de control fiscal /PCF/?

Punctele de control fiscal /PCF/ sunt locuri separate, sectoare din reteaua rutiera sau terenuri, care fac parte din gari feroviare, aeroporturi si porturi, destinate transportului public, inclusiv zonele respective adiacente, la care organele fiscale pot efectua control fiscal. Lista punctelor de control fiscal (BG).

Care sunt persoanele controlate in cadrul controlului fiscal?

Ce actiuni procedurale efectueaza organele fiscale?

Actiunile de control fiscal asupra circulatiei bunurilor cu grad ridicat de risc fiscal includ:

 1. Opresc mijlocul de transport, cu care se transporta bunuri cu grad ridicat de risc fiscal pe teritoriul R. Bulgaria;
 2. Verifica, daca cu mijlocul de transport se transporta bunuri cu grad ridicat de risc fiscal;
 3. Verifica identitatea conducatorului auto si persoanei/persoanelor, care însotesc bunurile;
 4. Verifica documentele de însotire a bunurilor;
 5. Aplica mijloace tehnice de control pe mijlocul de transport, cu care se transporta  bunuri cu grad ridicat de risc fiscal;
 6. Înlatura mijloacele tehnice de control, aplicate pe mijlocul de transport;
 7. Verifica/efectueaza examinare vizuala a bunurilor transportate cu mijlocul de transport si a destinatia/locul de descarcare a bunurilor. Vezi procedura completa

Când se aplica masuri preliminare asiguratorii de indisponibilizare  in cadrul controlului fiscal?

Este important sa stiti:

 • Organele fiscale au dreptul sa opreasca mijloace de transport cu capacitate de încarcare peste 3 tone. In cazul unor suspiciuni, ca bunuri cu grad ridicat de risc fiscal se transporta cu mijloace de transport cu capacitate de încarcare sub 3 tone cu scopul eludarii controlului, se vor aplica dispozitiile de realizare a controlului fiscal;
 • Mijloacele de transport, in stare oprita, care transporta bunuri cu grad ridicat de risc fiscal, sunt de asemenea supuse controlului fiscal, indiferent de locatia acestora pe teritoriul R. Bulgaria;
 • Datele, cu privire la natura si cantitatea bunurilor, expeditorul si beneficiarul, destinatia si data primirii bunurilor, ora estimata a primirii/descarcarii bunurilor, informatia, referitoare la circulatia bunurilor si actiunile de control fiscal, efectuate de organele fiscale, se vor înregistra in registrul electronic "Control fiscal";
 • Pentru fiecare actiune de control se va întocmi proces verbal;
 • Prin efectuarea controlului fiscal nu se stabilesc obligatii fiscale, dar se pot constata anumite fapte si împrejurari importante in privinta obligatiilor fiscale;
 • In termen de 14 zile dupa efectuarea controlului fiscal, împotriva actiunilor organelor fiscale se poate introduce contestatie câtre Directorul directiei teritoriale ANV, in temeiul art. 127g, coroborat cu art. 41 din CPF. Introducerea contestatiei nu are efect suspensiv asupra actiunilor întreprinse.