Ново законодателство в Италия по ДДС регистрацията и вътреобщностните сделки

31 Март 2011

             

Ново законодателство в Италия по отношение на регистрацията за ДДС на търговците извършващи вътрешни и вътреобщностни сделки

 

Новото италианско законодателство изисква от националните оператори, които желаят да извършват вътреобщностни сделки, да подават заявление пред приходната администрация за допълнителна специална регистрация за целите на ДДС при вътреобщностната търговия.

 

Италия преразгледа ДДС регистрацията на търговците си и част от тях вече не фигурират в системата VIES (24 февруари 2011г). Автоматично включва в системата VIES, като валидни търговци, всички национални оператори, които са извършили  вътреобщностни сделки и са подавали редовно обобщени VIES декларации и ДДС декларации за 2009 и 2010 г.

 

Извършеното преразглеждане на ДДС регистрацията за вътреобщностни сделки има пряко отражение върху предоставяната информация от публичната услуга на Европейската Комисия чрез сайта за проверка на валиднастта на ДДС номер   

 

В тази връзка НАП съветва всички български фирми, извършващи вътреобщностни доставки към свои италиански клиенти, да се уверят във валидността на ДДС номерата на своите контрагенти, преди осъществяване на доставката. Ако идентификационният ДДС номер на италианския контрагент се окаже невалиден, то българският търговец следва да напомни на своя клиент, да се свърже с Италианската приходна агенция, за да получи регистрация за търговия в Общността. Така в системата VIES ще стане видно, че идентификационният му номер за целите на ДДС е валиден.

При невалиден идентификационен номер за целите на ДДС на контрагента от ЕС, българският търговец следва да начисли стандартната ставка на ДДС от 20% при извършване на вътреобщностна доставка към този контрагент. 

 

Рубрика  ДДС при вътреобщностни сделки

 

 

 

 

 

 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 31.03.2011
Затвори