Открита процедура 00530-2019-0077„Закупуване на лицензи за софтуер за нуждите на IT-Forensic лаборатории/работни места в структурите на НАП, вкл. специализирано обучение на служители за работа със софтуера“, разделена в две обособени позиции

11 Октомври 2019

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 11.10.2019
Затвори