Публикувана е нова версия на клиентски софтуер за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал.6 и декларации образец №1, образец №3 и образец №6

31 Януари 2020

Публикувана е нова версия 12.02 на Клиентския софтуер и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. и декларации образец №1, образец №3 и образец №6.

Новото във версията е:

 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 31.01.2020
Затвори