Становище относно попълване на декларация обр. №1

14 Юли 2020

Във връзка с измененията и допълненията в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., е публикуваноСтановище относно попълване на декларация обр. №1 (приложение №1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба №Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица във връзка с измененията и допълненията в приложение №1 към чл. 9, т. 1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (Обн. ДВ. бр. 55 от 19 юни 2020 г.)

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 14.07.2020
Затвори