Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол”.

Настоящият проект се изпълнява по договор № 10-31-3С/03.02.2011г., сключен между НАП и УО на ОПАК. Основна цел на проекта е да се подобри контролно-ревизионната дейност на НАП, да се повиши събираемостта на данъчните и осигурителни задължения, както и да се повиши  удовлетвореността на клиентите на НАП чрез разработване на софтуерното приложение „Информационна Система Контрол”.

Системата ще подпомага селекцията на задължени лица за ревизии и проверки, като по този начин ще сведе до минимум влиянието на човешкия фактор в процеса. Освен това тя ще автоматизира процесите по възлагането и реализацията на проверките, ще улесни създаването, движението и архивирането на документи, което ще съкрати времето за тяхната обработка и ще ограничи хартиения документооборот.

................................................................................................................

==> 15.03.2013 г. Публична покана № 9013208: "Извършване на независим финансов одит във връзка с изпълнението на Договор № 10-31-3С/03.02.2011 г., сключен между НАП и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция Оперативна програма „Административен капацитет“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП- Информационна система „Контрол“, изх.№ Е-12-00-127/15.03.2013 г.

Приложение към публична покана № 9013208 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

==> НАП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол”

Вижте цялата информация за поръчката...(линк към АОП)

==> Информация за сключен договор

С възлагането на поръчката се осъществява проект в изпълнение на Договор № 10-31-3С/03.02.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет",  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация