Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/ DataWarehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС на Националната агенция за приходите.

Настоящият проект се изпълнява по договор № 10-31-4/03.02.2011 г., сключен между НАП и УО на ОПАК. Проектът има за цел да подобри ефективността и ефикасността на НАП чрез своевременното автоматизирано предоставяне и анализиране на информация за подпомагане както на управленските решения, така и на провеждането на данъчната и осигурителната политика, насочени към увеличаване на приходите и оптимизиране  на обслужването на гражданите и бизнеса.

................................................................................................................

==> На 07.06.2012 г. се сключи Договор № 90/07.06.2012 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Извършване на независим финансов одит във връзка с изпълнението на Договор № 10-31-4С/03.02.2011г., сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/DataWarehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС”.” между Възложителя – Национална агенция за приходите и Изпълнител – „Одит Адвайзерс” ЕООД. С възлагането на поръчката се осъществява проект в изпълнение на Договор № 10-31-4С/03.02.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет",  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата крайна стойност за изпълнение на поръчката е 3150 лв. без включен ДДС. Продължителността на провеждане на одитния ангажимент (срокът на действие на договора с Изпълнителя) обхваща периода от датата на сключване на договора между Възложителя и Изпълнителя до приключването на  проекта на НАП „Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/DataWarehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС” - по договор № 10-31-4С/03.02.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.          

==> 02. 04. 12 г. Публична покана  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит във връзка с изпълнението на Договор № 10-31-4С/03.02.2011 г., сключен между Националната агенция за приходите и Министерство на финансите, Управляващия орган на ОПАК – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/DataWarehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС

Приложения към публична покана (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението) 

==> НАП открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/ DataWarehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС"

==> НАП отваря ценови оферти                     

==> Вижте цялата информация за поръчката.

==> На 03.01.2012 г. се сключи Договор №1/03.01.2012 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/DataWarehouse (УИС) в Национална агенция за приходите и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС” между Възложителя – Национална агенция за приходите и Изпълнител – Консорциум „СИЕНСИС – КОМСОФТ” ДЗЗД. С възлагането на поръчката се осъществява проект в изпълнение на Договор № 10-31-4С/03.02.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет",  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата крайна стойност за изпълнение на поръчката е 760 760 лв. без включен ДДС, срокът за изпълнение е 11 месеца, считано от датата на сключване на договора. Информация за сключения договор е публикувана в Регистъра на обществените поръчки /РОП/, уникален номер на поръчката в РОП: 00530-2011-0083.

 

  • С Анекс № 3 от 02.11.2012 г. към Договор № 10-31-4С/03.02.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, срокът на Договор с рег. № 10-31-4С от 03.02.2011 г. за изпълнение на  проект „Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/Data warehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС” се удължава с 5 (пет) месеца до 03.06.2013 година.
  • С Анекс № 4 от 31.05.2013 г. към Договор № 10-31-4С/03.02.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, срокът на Договор с рег. № 10-31-4С от 03.02.2011 г. за изпълнение на  проект „Изграждане и внедряване на Управленска информационна система/Data warehouse (УИС) в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС” се удължава с 3 (три) месеца до 03.09.2013 година.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация