Здравно осигуряване за безработни

Кой плаща здравноосигурителните вноски на безработните?

  • за времето, в което получават обезщетение за безработица от бюрото по труда, здравноосигурителните вноски се плащат от държавния бюджет
  • след изтичане на периода на обезщетението и в случаите, когато не получават такова, безработните трябва да започнат сами да плащат своите вноски. 

Кога започват да плащат сами вноски безработните? Деклариране.

Преди да започнат сами да превеждат дължимите здравноосигурителни вноски към НАП, безработните трябва да подадат декларация образец 7. Декларацията се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание. Тоест ако сте в това качество от 1 март  и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до 25 април трябва да подадете декларация образец 7. В този срок трябва да се плати и дължимата вноска, но след като вече е подадена декларация образец 7. Декларацията се подава в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес.

Каква сума на месец трябва да плащат безработните, които имат задължение сами да внасят здравноосигурителни вноски?

Безработните дължат месечни здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В случай, че през годината получат доходи, подлежащи на данъчно облагане (например доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, и/или доходи от авторски и лицензионни възнаграждения и др.), те трябва да извършат годишно изравняване на осигурителния си доход в Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2020 г.  към годишната си данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ. В случай, че  не реализират доходи, подлежащи на данъчно облагане през годината, не трябва да извършват годишно изравняване.

ВАЖНО! За 2021 г. сумата, която трябва да внасят тези лица, е не по-малко от 26,00 лв. на месец. За повече информация може да използвате е-услугата "Здравноосигурителен калкулатор".

Как се плащат здравноосигурителните вноски?

Вноските могат да бъдат платени от всеки банков клон, както и на банковите гишета, открити в някои офиси на НАП. При попълване на платежното нареждане се посочва номера на банковата сметка и наименованието на териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес, ЕГН и имената на наредителя, както и точната сума на превода. Здравните вноски могат да бъдат преведени и чрез пощенски запис, както и по интернет чрез услугата на НАП „Плащане на данъци, осигуровки и публични задължения по интернет“.

Платежно нареждане за здравноосигурителни вноски от безработни.

Помощ?

  • Тел.: 0700 18 700 - за цялата страна на цената на един градски разговор според тарифния план на абоната. 
  • Чрез имейл – задавайте въпросите си на [email protected].
  • Въпросите си можете да зададете и на място във всеки офис на НАП.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация