Закони

В тази рубрика ще можете да прочетете и да изтеглите актуалните нормативни актове, свързани със системата на осигуряване в България.

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс

Закон за здравното осигуряване

Кодекс на труда

Кодекс за социално осигуряване

Закон за бюджета на НЗОК

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя