Длъжници и издирвани лица

В тази рубрика можете да откриете подробна информация за длъжниците и издирваните лица, свързани с данъчната система на Република България.

Важно: С оглед оптимизиране на информацията, считано от 02.11.2020 г. в списъците на длъжниците с неуредени публични задължения не се включват лица с прекратена регистрация (за които е отпаднало основанието за извършването й, например: заличаването на търговец в Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е основание за прекратяване на регистрацията), неперсонифицирани дружества (дружества по Закона за задълженията и договорите) и осигурителни каси.

 • Първи списък на длъжниците които:
  • не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;
  • задълженията им са в големи размери — над 5000 лева;
  • не са се явили след поканата (съобщението) на приходната администрация;
  • нямат имущество, върху което могат да се наложат обезпечителни мерки или не е представено обезпечение;
  • нямат вземания към банки и трети лица.

 

 • Втори списък на длъжниците които:
  • не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;
  • задълженията им са в големи размери — над 5000 лв.;
  • нямат вземания от банки и трети лица;
  • нямат издадено разрешение за отсрочване или разсрочване на задълженията;
  • нямат издадено разрешение за извършване на неотложни плащания;
  • разполагат с имущество, върху което приходната администрация е наложила обезпечение;
  • разполагат с имущество, върху което приходната администрация е наложила обезпечение, но същото не покрива размера на задължението 

Издирвани лица

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация