Формуляри и декларации

Видове Интрастат  декларации:

В зависимост от посоката на движение на стоките Интрастат декларациите са:

  • декларация за пристигания;
  • декларация за изпращания;.

И двата вида декларации могат да се изготвят и подават в два варианта:

  •  като месечни декларации ( в т.ч. нулеви); 
  •  като коригиращи декларации.

Документи в информационна система "Интрастат" могат да се подават онлайн от функционалността „Модул Събиращ Орган“ (МСО) Подаване Подаване на документи.