Банкови сметки за частни държавни вземания и за длъжници в несъстоятелност

От началото на 2010 г. в НАП се влива Агенцията за държавни вземания. С тази промяна приходната агенция започва да събира всички публични и частни държавни вземания. НАП пое и задълженията да представлява държавата в производства по несъстоятелност. В тази връзка се откриват нови банкови сметки на дирекция "Търговска несъстоятелност" и дирекция "Частни държавни вземания" 

Новите банкови сметки за държавни вземания са както следва:

ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Банка:          ОББ АД

BIC CODE:     UBBSBGSF

IBAN:           BG41 UBBS 8888 3322 9435 00

По сметката на "Търговска несъстоятелност" се превеждат сумите, предназначени за погасяване на публични държавни вземания, дължими от търговци в открити производства по несъстоятелност.

ЧАСТНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

Банка:          ОББ АД

BIC CODE:     UBBSBGSF

IBAN:           BG57 UBBS 8888 3322 9436 00

Видовете частни държавни вземания, съгласно чл. 3, ал. 7 от Закона за НАП са:

  • по Закона за уреждане на необслужваните кредити договорени до 31.12.1990 г. (ЗУНК)
  • по § 46 от предходните и заключителните разпоредби на закона за изменение и допълнение на закона за банките (§ 46 от ПЗРЗИДЗБ)
  • по гаранционни споразумения и временни финансови помощи (АДГ и ВФП)
  • от задължения към закритите Държавен фонд за реконструкция и развитие (ДФРР) и Държавен фонд "Енергийни ресурси" (ДФЕР)
  • вземания на държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ)
  • по Европейски програми ФАР, ИСПА, САПАРД и др.
  • по § 63 от ПЦР на ЗДБ за 2010 г. (дължим дивидент от търговски дружества с държавно участие)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация