Длъжници

Публичен бюлетин по чл.182, ал.3, т.2 във връзка с §5, ал.3 от Данъчния осигурителен процесуален кодекс

Бюлетинът съдържа 2 списъка на юридически и физически лица с неиздължени данъчни и осигурителни задължения.

В първия се намират имената, адресите и eдинните идентификационни кодове по Булстат на длъжници, които:

 • не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;
 • задълженията им са в големи размери — над 5000 лева;
 • не са се явили след поканата (съобщението) на приходната администрация;
 • нямат имущество, върху което могат да се наложат обезпечителни мерки или не е представено обезпечение;
 • нямат вземания към банки и трети лица.

В списъка можете да намерите и размерите на неплатените в срок данъчни и осигурителни задължения, включително начислените лихви.

Във втория списък се съдържат данни за длъжници, които:

 • не са платили в срок данъчните и осигурителните си задължения;
 • задълженията им са в големи размери — над 5000 лв.;
 • нямат вземания от банки и трети лица;
 • нямат издадено разрешение за отсрочване или разсрочване на задълженията;
 • нямат издадено разрешение за извършване на неотложни плащания;
 • разполагат с имущество, върху което приходната администрация е наложила обезпечение.

И в този списък можете да намерите размерите на неплатените в срок задължения, включително начислените лихви.

Националната агенция за приходите, съгласно чл.182, ал. 3 от Данъчния осигурителен процесуален кодекс, има право да оповести публично имената, единните идентификационни кодове по Булстат и адресите на длъжниците, неплатили в срок задълженията си, включително и размера на задълженията. Бюлетинът съдържа обобщената информация от съобщенията на Териториалните дирекции на НАП, които обявяват на видно място в съответната дирекция длъжниците към бюджета.

Важно е да знаете, че списъците са динамични и е предвидена възможността лицата, които предприемат действия за плащане на задълженията си, да бъдат извадени от тях. Публичният бюлетин се актуализира от Централното управление на НАП веднъж месечно.

Назад към списъците на длъжници

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация