Фискални устройства


Обмен на данни между ФУ/ИАСУТД и НАП (съгласно промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г., публикувани в ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г.)

Производителите/ вносителите на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД), могат да изпращат въпросите си относно техническата реализация на връзката между ФУ/ИАСУТД и сървъра на НАП на адрес FDMON@nra.bg - обслужва се от специалисти, отговарящи за постоянната поддръжка на комуникациите.

За да получите писмен отговор от НАП на въпроси, извън техническата реализация на връзката, използвайте:

  • установения към момента ред за кореспонденция с НАП, използвайки  форма на писмено запитване, или
  • запитване на адрес nap@nra.bg, подадено с електронен подпис и входирано в деловодството на НАП.

Освен писмен отговор, Вие може да получите консултация на място от експерти всеки четвъртък от 14.00 ч. до 16.00 ч. в дирекциите ОУИ в София (София, ул. Аксаков 21), Велико Търново (пл. "Център" 2, ет. 4), Варна (бул. "Осми приморски полк" 128), Пловдив (ул. "Скопие" 106) или Бургас (ул. "Цар Петър" 5Б)