Банкова сметка за глоби на КАТ

НАП съветва своите клиенти преди да преведат глобите, наложени от орган на МВР, да проверят дали не е изтекъл срокът за доброволното има плащане. Защото когато срокът за доброволно плащане на глоби по фиш, наказателни постановления и/или електронен фиш, издаден след 22. 07. 2011 г., е изтекъл, те се предават за принудително събиране на компетентната ТД/офис на НАП. Това означава, че те вече трябва да се плащат по банковата сметка за принудително събиране на публични вземания в НАП, а не по сметка на МВР.

По тази причина Агенцията препоръчва на своите клиенти преди плащане да направят справка дали задължението е предадено за събиране в НАП. Справка може се направи онлайн с помощта на персонален идентификационен код или в офис на НАП по постоянен адрес на гражданите.

Ако срокът за доброволно плащане по задължения за глоби, наложени от органите на МВР по Закона за движение по пътищата не е изтекъл, те могат да бъдат платени по следните сметки на МВР:

 • За нарушения на Закона за движението по пътищата:

                    За фиш и наказателно постановление: 

                    Сметката се администрира от Главна дирекция "Национална полиция" 
                    BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
                    BIC код: UBBSBGSF
                    Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.

                    За електронен фиш серия "К":

                    BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01 
                    BIC код: BNBGBGSD

Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението (администрира се от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР).
Сметката е открита в БНБ.

 • За нарушения на Кодекса за застраховането:

               За наказателно постановление и електронен фиш серия "Г":

               BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40 
               BIC код: UBBSBGSF
               Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.

  Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация