Осигурителен доход

Осигурителен доход

Осигурителният доход е месечен доход и е основата, върху която се изчисляват и правят осигурителните вноски. 

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.

Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, са определени с Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения.

По отношение на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски, са установени:

  • Минимален месечен размер на осигурителния доход  - повече информация във фиш І.І.8.1 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

- Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;

- Минимална месечна работна заплата за страната за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход;

- Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.

  • Максимален месечен размер на осигурителния доход - повече информация във фиш І.І.8.2 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

С чл. 9 от ЗБДОО за 2021 г. са определени следните размери на тези доходи за 2021 г.:

  • минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2021 г.
  • минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 650 лв.;
  • Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;
  • Максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.

Самоосигуряващите се лица определят и окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход. Още информация за самоосигуряващите се.

Повече информация може да намерите и във фиш І.І.8.3 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Вижте и таблица за 2021 г. с дохода, върху който се внасят осигурителни вноски.

Осигурителния доход за различните видове осигурени лица може да видите във фиш І.І.8.5 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Доходите, върху които не се изчисляват и внасят осигурителни вноски са определени в чл. 1, ал. 8 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Можете да ги видите във фиш І.І.8.4 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

.......................................................................................................................

Осигурени лица

Осигурители и самоосигуряващи се лица 

Размер и разпределение на осигурителните вноски 

Срокове за внасяне на осигурителните вноски 

Начини за внасяне на осигурителните вноски 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация