Осигурителен доход

Върху осигурителния доход, определен в ЗЗО се изчислява здравноосигурителната вноска. Осигурителният доход за целите на задължителното здравно осигуряване е фиксиран в закона или се определя в зависимост от начислените/изплатени или неначислени възнаграждения, обезщетения или избрания от самоосигуряващите се лица доход. Той не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

С чл. 9 от ЗБДОО за 2021 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

- минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО за 2021 г.

- минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 650 лв.

- минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;

Максималният размер на месечния осигурителен доход, върху който се определя здравноосигурителната вноска е максималния доход, определен със ЗБДОО (чл. 40, ал. 7 от ЗЗО) - 3000 лв. за 2021 г.

Осигурителният доход, върху който се изчислява здравноосигурителната вноска се установява по ведомости и други документи за изплатени или начислени, но неизплатени възнаграждения, по пенсионните картони, изплатените болнични листове, изплатените обезщетения за безработни и по данъчните декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Осигурителният доход, върху който се изчислява здравноосигурителната вноска за осигурените лица e определен в чл. 40 от ЗЗО.

Таблица за 2021 г.  с дохода, върху който се внасят осигурителни вноски.

Осигурителния доход за различните видове осигурени лица може да видите във фиш ІІ. 4 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Самоосигуряващите се лица определят и окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход. Повече информация

Повече информация относно окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход може да намерите и във фиш І.І.8.3 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

.......................................................................................................................

Осигурени лица

Осигуряващи и самоосигуряващи се лица

= Размер и разпределение на осигурителните вноски

Срокове за внасяне на осигурителните вноски 

= Внасяне на осигурителните вноски

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация