Осигуряващи и самоосигуряващи се лица

"Осигуряващ" е физическо или юридическо лице, което плаща изцяло или частично здравноосигурителна вноска или премия за трето лице.

Органите на държавата също са осигуряващи по отношение на държавните служители и лицата по чл. 40, ал. 3 от ЗЗО.

Осигуряващият е задължен по силата на закона да внася осигурителни вноски за други лица. Задължението касае внасянето на осигурителните вноски, които са за сметка на осигурителя и на тези, които са за сметка на съответните физически лица.

Задължение на осигуряващите е и периодично да представят данни в Национална агенция за приходите. 

„Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си.

Лицата, които имат задължение да внасят за своя сметка здравноосигурителни вноски са:

Самоосигуряващите се лица имат задължение и периодично да представят данни в Национална агенция за приходите. Повече информация 

Осигуряващите и самоосигуряващите се лица по смисъла на ЗЗО могат да образуват осигурителни каси, които се регистрират в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Начинът и редът за създаването и функционирането на осигурителните каси са уредени в Наредбата за осигурителните каси.

Повече за осигурителните каси.

.......................................................................................................................

Осигурени лица

Размер и разпределение на осигурителните вноски

= Осигурителен доход

Срокове за внасяне на осигурителните вноски 

= Внасяне на осигурителните вноски

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация