Прекратяване на регистрация на чуждестранно лице, неустановено в страната.

3.1. Основания за дерегистрация - чл. 134, ал. 1 от ЗДДС:

  • при наличие на общите условия на ЗДДС за дерегистрация;
  • когато чуждестранното лице не определи нов акредитиран представител в случаите на  прекратяване на лицето - акредитиран представител или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон, в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства.

3.2. Процедура за дерегистрация по чл. 134, ал. 2-5 от ЗДДС:

3.2.1. по инициатива на лицето -  на основание на общите условия на ЗДДС;

3.2.2. по инициатива на органа по приходите - с издаване на акт за дерегистрация - когато чуждестранното лице не определи нов акредитиран представител в срока по чл. 133, ал. 4 от ЗДДС. В тези случаи актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича срокът по чл. 133, ал. 4 от ЗДДС.

При дерегистрациите по т. 3.2.1. и т. 3.2.2. се приема, че чуждестранното лице извършва доставка на наличните активи по чл. 111 от ЗДДС.

В сила от 01.01.2010 г. когато чуждестранното лице не определи нов акредитиран представител в срока по чл. 133, ал. 4, регистрацията му може да се прекрати по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация