Регистрация по ЗДДС за данъчно задължено лице, което получава услуги от ЕС или извършва услуги към ЕС

  • Български граждани в качеството им на данъчно задължени лица или фирми, които получават консултантска, рекламна, експертна, инженерна и друга услуга от лице, установено в държава членка на ЕС са длъжни да са регистрират по чл. 97а от ЗДДС.

Пример: Ако земеделски стопанин е получател по доставка на консултантска услуга, извършена от инженер, който е установен на територията на държава членка на ЕС, то земеделският стопанин ще бъде задължен да се регистрира по чл. 97а от ЗДДС. Такива са изискванията на европейското законодателство, които бяха транспонирани в Закона за данък върху добавената стойност.

  • В тези случаи се прилага т. нар. механизмът за самоначисляване на ДДС от получателя, независимо от достигнатия оборот. Същото важи и за българските граждани – данъчно задължени лица и фирми, които извършват услуги, по които получатели са лица, установени в държава членка на ЕС.
  • Регистрацията по ЗДДС трябва да се направи минимум 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем. Това означава, че регистрацията трябва да стане една седмица преди датата на авансовото плащане или датата, на която възниква данъчното събитие за доставката. В тези случаи НАП е длъжна да регистрира гражданите – данъчно задължени лица и фирмите в тридневен срок.
  • Регистрираните на това основание доставчици подават задължително и VIES-декларация (декларация, в която се описват извършените доставки на услуги, по които получатели са лица, установени на територията на друга държава членка на ЕС за съответния период). 
  • Лицата, регистрирани по този специален режим, нямат право на данъчен кредит за начисления ДДС за получените от тях доставки или да начисляват ДДС за извършваните от тях доставки.

Повече информация?

  • Тел.: 0700 18 700  - за цялата страна на цената на един градски разговор според тарифния план на абоната.
  • Чрез имейл – задавайте въпросите си на [email protected]
  • Въпросите си можете да зададете и на място във всеки офис на НАП.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация