Плащане на задължения към бюджета чрез е-услуга на НАП със свободен достъп

Как се извършва плащането чрез електронната услуга със свободен достъп на НАП за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения?

1. Вход в портала за електронни услуги на НАП

След вход  в Портала за Е-услуги със свободен достъп от списъка избирате услуга „Плащане на задължения към бюджета по електронен път“

2. Попълване на информация за плащането

На екрана ще се визуализират полета, в които трябва да попълните необходимата информация за плащането:

 • В поле „Вид на идентификатора“ избирате от падащо меню – ЕГН или ЛНЧ, или БУЛСАТ.
 • В поле „ЕГН/ЛНЧ/БУЛСТАТ“ попълвате идентификатора на задълженото лице, чиито задължения ще плащате, след което кликвате върху бутон  в дясно от полето. Визуализира се поредица от символи, който трябва да въведете в полето под тях, след което се попълват автоматично името на задълженото лице и офисът на НАП, в който е регистрирано.

Моля, обърнете особено внимание на попълване на идентификатора на лицето, чиито задължения плащате. Вярното попълване на този идентификатор е най-важното условие, плащането да се разпредели от НАП за погасяване на задълженията на лицето, за което се плаща.

 • В полетата за сума срещу видовете задължения попълвате сумата, която желаете да заплатите за всеки от следните видове задължения:
  • Данъци и други приходи за централния бюджет;
  • Осигурителни вноски ДОО;
  • Осигурителни вноски НЗОК;
  • Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО;
  • Принудително събиране на публични вземания  

Моля, обърнете внимание на избора на вида задължения чрез попълване на суми за плащане срещу тях. От него зависи кой вид задължения ще бъдат погасени с извършеното от вас плащане.

3. Преглед и потвърждаване на плащането в системата на НАП

След попълване на необходимите полета избирате бутон „Следваща стъпка на плащането“. Визуализира се екран, на който имате възможност за:

 • преглед на въведените данни – чрез избор на бутон „Преглед“.  Данните се визуализират под формата на попълнено платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета. Същото може да бъде разпечатано и да се използва за плащане на каса в избрана от Вас банка, при условие че банката приема разпечатани по този начин платежни документи. Можете да използвате документа и за по- лесно попълване на реквизитите във формуляр на обслужващата Ви банка за платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета;
 • отмяна от плащането – чрез избор на бутон „Отмяна“;
 • плащане – чрез избор на метод на плащане: чрез виртуален ПОС на НАП или чрез еРау.

4. Плащане  чрез виртуален ПОС на НАП

За да се осъществи плащане чрез виртуален ПОС на НАП се избира бутон „Без такса (виртуален ПОС на НАП)“, след което системата Ви прехвърля към виртуалния ПОС на НАП.

Важно! За да ползвате тази услуга е необходимо да притежавате дебитна или кредитна карта Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard, издадена от българска или чуждестранна платежна институция. При този начин на плащане с една трансакция можете да платите всички избрани на предходния екран суми.

4.1. попълване на данни

При зареждане на страницата на виртуалния ПОС се визуализира общият размер на сумата, която сте избрали да платите и полета с данни за банковата Ви карта. Следвайте описанието на полетата и въведете необходимите данни.

4.2. потвърждаване на плащането

След попълване на задължителните полета трябва да потвърдите плащането като изберете бутон “Потвърждаване“ в долната част на екрана.  

При неуспешно плащане:

 • в случай на проблеми с паролата Ви за допълнителна автентификация, следва да се обърнете към издателя на Вашата карта.
 • В случаите, в които проблемът е свързан с наличност или технически проблем с картата следва да се обърнете към издателя на Вашата карта.
 • Във всички останали случаи, можете да свържете с Информационен център на НАП - 0700 18 700, Електронна поща: [email protected]

Списък на съобщенията, които се визуализират в случай на неуспешно плащане с виртуален ПОС терминал и причините за получаването им можете да намерите в публикуваното на интернет страницата на НАП „Ръководство на потребителя за плащане по електронен път на задължения към НАП чрез виртуален ПОС терминал“.

4.3 След потвърждаване на плащането ще получите потвърждение за нареденото плащане. Това е последната стъпка за извършване на плащане чрез виртуален ПОС на НАП. След получаване на съобщението за потвърждение, отново ще се визуализира страницата с електронни услуги на НАП със свободен достъп.

Полезно! Плащането чрез виртуален ПОС терминал на НАП ще се отразяват в данъчно-осигурителната Ви сметка непосредствено след като получите потвърждение на плащането на екрана на браузъра си. Това означава, че задълженията се погасяват на момента, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи. Обръщаме ви внимание обаче, че когато се плащат задължения към други институции (например глоби от КАТ) или задължения, които са в процес на принудително изпълнение, погасяването им се отразява след допълнителна обработка и разпределение и отнема повече време.

5. Плащане чрез ePay.bg

За да се осъществи плащане чрез ePay.bg, се избира бутон „Чрез Ерау“, след което системата Ви прехвърля към сайта на ePay.bg.

5.1. Вход в ePay.bg за потвърждаване на плащането:

При зареждане на интернет страницата на ePay.bg, трябва да въведете потребителското си име и парола, с които сте регистрирани в сайта. След вход в системата на ePay.bg  трябва да потвърдите заявките за плащане.

5.2. Съобщение за наредено плащане

Ще получите съобщение в електронната си поща за наредените от Вас плащания към банкови сметки на НАП. Пазете това електронно съобщение.

Важно! Наредените от Вас суми ще постъпят по сметките на приходната администрация до 3 работни дни след датата, на която ePay.bg потвърди, че плащането е извършено. Затова не чакайте последния срок за плащане. В случай, че с наредените от вас суми постъпят по сметки на НАП след изтичане на срока за доброволно плащане, за периода на просрочие ще бъдат начислени лихви. Размерът на наказателни лихви за просрочени задължения за данъци и осигурителни вноски можете да изчислите с лихвен калкулатор от портала за електронни услуги на НАП.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация