Плащане чрез електронната услуга на НАП, достъпна с КЕП или с ПИК

Как се извършва плащането чрез електронна услуга на НАП „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“, достъпна с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код(ПИК)?

1. Вход в портала за електронни услуги на НАП

От интернет страницата на НАП трябва да влезете в портала за електронни услуги и да изберете Е- услуги с електронен подпис или Е-услуги с ПИК, в зависимост от избрания начин за идентификация. Ако сте регистрирани с електронен подпис и имате права на достъп до данъчно-осигурителна информация за няколко лица, следва да изберете лицето, в полза на което ще извършвате плащане. След това от списъка с електронни услуги избирате услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“. При влизане в електронната услуга се визуализира справка за задълженията към настоящия момент. 

2. Попълване на информация за плащането

След като се визуализира справката с избор на бутон „Плащане по електронен път“ на нов екран се генерира автоматично необходимата за извършване на плащането информация. Тя се визуализира под формата на таблица с видовете задължения, които подлежат на плащане, разположени на отделни редове. Единственото поле, което трябва да попълните Вие е „Сума за плащане“. В полето можете да въведете размера на сумата, която желаете да платите или да изберете посочения в справката размер на задължението Ви, чрез избор на бутон ->. След като сте посочили размера на плащанията, които желаете да извършите, се избира бутон „Следваща стъпка на плащането“.

3. Преглед и потвърждаване на плащането в системата на НАП

След избор на бутон „Следваща стъпка на плащането“ се визуализира екран, на който имате възможност за:

  • преглед на въведените данни – чрез избор на бутон „Преглед“.  Данните се визуализират под формата на попълнено платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета. Същото може да бъде разпечатано и да се използва за плащане на каса в избрана от Вас банка, при условие че банката приема разпечатани по този начин платежни документи. Можете и да използвате документаразпечатката и за по- лесно попълване на реквизитите във формуляр на обслужващата Ви банка за платежно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета;
  • отмяна от плащането – чрез избор на бутон „Отмяна“;
  • плащане – чрез виртуален ПОС на НАП или чрез еРау.

4. Плащане  чрез виртуален ПОС на НАП

За да се осъществи плащане чрез виртуален ПОС на НАП се избира бутон „Без такса (виртуален ПОС на НАП)“ след което системата Ви прехвърля към виртуалния ПОС на НАП.

Важно! За да ползвате тази услуга е необходимо да притежавате дебитна или кредитна карта Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard, издадена от българска или чуждестранна платежна институция. При този начин на плащане с една трансакция можете да платите всички избрани на предходния екран суми.

4.1. попълване на данни

При зареждане на страницата на виртуалния ПОС се визуализира сумата, която сте избрали да платите и полета с данни за банковата Ви карта. Следвайте описанието на полетата и въведете необходимите данни.

4.2. потвърждаване на плащането

След попълване на задължителните полета трябва да потвърдите плащането като изберете бутон “Потвърждаване“ в долната част на екрана.

При неуспешно плащане:

  • в случай на проблеми с паролата Ви за допълнителна автентификация, следва да се обърнете към издателя на Вашата карта.
  • В случаите, в които проблемът е свързан с наличност или технически проблем с картата следва да се обърнете към издателя на Вашата карта.
  • Във всички останали случаи, можете да свържете с Информационен център на НАП - 0700 18 700, Електронна поща: [email protected]

Списък на съобщенията, които се визуализират в случай на неуспешно плащане с виртуален ПОС терминал и причините за получаването им можете да намерите в публикуваното на интернет страницата на НАП „Ръководство на потребителя за плащане по електронен път на задължения към НАП чрез виртуален ПОС терминал“.

4.3. След потвърждаване на плащането ще получите потвърждение за нареденото плащане. Това е последната стъпка за извършване на плащане чрез виртуален ПОС на НАП. След получаване на съобщението за потвърждение, отново ще се зареди страницата с електронни услуги на НАП достъпни с КЕП.

Полезно! Плащането чрез виртуален ПОС терминал на НАП ще се отразяват в данъчно-осигурителната Ви сметка непосредствено след като получите потвърждение на плащането на екрана на браузъра си. Това означава, че задълженията се погасяват на момента, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи. Обръщаме ви внимание обаче, че когато се плащат задължения към други институции (например глоби от КАТ) или задължения, които са в процес на принудително изпълнение, погасяването им се отразява след допълнителна обработка и разпределение и отнема повече време.

5. плащане чрез ePay.bg

За да се осъществи плащане чрез ePay.bg, се избира бутон „Чрез Ерау“, след което системата Ви прехвърля към сайта на ePay.bg.

5.1. Вход в ePay.bg за потвърждаване на плащането:

При зареждане на интернет страницата на ePay.bg, трябва да въведете потребителското си име и парола, с които сте регистрирани в сайта. След вход в системата на ePay.bg  трябва да потвърдите заявките за плащане.

5.2 Съобщение за наредено плащане

Ще получите съобщение в електронната си поща за наредените от Вас плащания към банкови сметки на НАП. Пазете това електронно съобщение.

6. Историята на създадените и на наредените от Вас плащания можете да проверите чрез електронна услуга „Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане“

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация