Въпроси и отговори за срокове за деклариране и внасяне на окончателни осигурителни вноски от самоосигуряващи се

1. През 2019 г. физическо лице е получило доход от наем, същото се е осигурявало само здравно, като безработно лице. В какъв срок трябва да се направи годишното изравняване на осигурителния доход и да внесе окончателните осигурителни вноски. Подава ли се декларация обр.№6?

Лицата, които са здравно осигурени по чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), каквито са и безработните лица ако не са осигурени на друго основание от закона, едновременно и в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ (30 април 2020 г.) следва да подадат Таблица 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2019 г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски. В същия срок трябва и да се внесат окончателните здравни осигуровки. Лицата, които внасят здравни вноски по чл.40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване не подават Декларация обр. № 6.

2. В какъв срок самоосигуряващо се лице, което е получило доходи, едновременно като упражняващо личен труд в качеството си на собственик на ЕООД и като Едноличен търговец (ЕТ), трябва да направи годишното изравняване на осигурителния доход, да внесе окончателните осигурителни вноски е да подаде Декларация обр.№6?

Самоосигуряващо се лице,  получило доходи през 2019 г. за повече от една дейност в това си качество, ако всеки от който е с различен срок за деклариране с годишната данъчна декларация (до 30 април за доходите като собственик на ЕООД и съответно до 30 юни за доходите като ЕТ) следва, да определи окончателния размер на осигурителния доход, сроковете за внасяне на окончателните осигурителни вноски и сроковете за подаване на декларация обр. № 6 съобразно тази от дейностите като самоосигуряващо се лице, за която са внасяни авансовите осигурителни вноски. При това обстоятелство са възможни:

  • В случай, че самоосигуряващото се лице е избрало да внася авансовите осигурителни вноски чрез ЕТ следва да определи окончателните осигурителни вноски с годишната данъчна декларация, която подава в срок до 30 юни (и в която са включени всички доходи от различните дейности като самоосигуряващо се лице). В същия срок се подава Декларация обр. № 6 и се внасят окончателните осигурителни вноски.
  • Ако самоосигуряващото се лице е избрало се осигурява авансово през годината като собственик на ЕООД, доходите от която дейност се декларират до 30 април, то в същия срок самоосигуряващото се лице следва да направи годишно изравняване на осигурителния доход (само за облагаемите доходи от тази дейност), да подаде декларация обр. №6 и да внесе дължимите окончателни осигурителни вноски. Не по-късно от 30 юни следва да се извърши повторно определяне на окончателният размер на осигурителния доход въз основа на всички доходи за годината. В посоченият срок следва да се подаде и нова декларация обр. №6, за разликата (при наличие на такава), с която се увеличава размерът на вече декларираното задължение за осигурителни вноски и същите да се внесат.

Важно!:  Не съществува законова пречка всички доходи да бъдат декларирани до 30 април 2020 г., респективно всички тези задължения по отношение на годишното изравняване на осигурителния доход  и подаване на декларация обр. № 6 да бъдат изпълнени еднократно в срок до 30 април.

Повече информация за сроковете за деклариране и плащане на осигурителни вноски, вижте в Становище №20-00-71/21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и прилагане на чл. 6, ал. 9 от КСО

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация